Diploma topics

prof. dr hab. Marek Szopa

    Komputery kwantowe
    kwantowe przetwarzanie informacji
    Kryptografia kwantowa,
    kwantowe przetwarzanie informacji
    Gry kwantowe,
    kwantowe przetwarzanie informacji
    Jak splątanie kwantowe może zmienić świat wokół nas
    fizyka teoretyczna
    Przykłady zastosowania schematu arbitrażowego Nasha
    ekonofizyka
    Rywalizacja i współpraca oraz ich konsekwencje w świetle iterowanego Dylematu więźnia
    ekonofizyka
    Systemy komputerowe wspomagające podejmowanie decyzji
    ekonofizyka

prof. dr hab. Marcin Mierzejewski

    Układy kwantowe poza równowagą termodynamiczną
    Fizyka teoretyczna

dr hab. prof. UŚ Jerzy Dajka

Tematy prac magisterskich:

    Faza geometryczna w kwantowych układach otwartych
    fizyka teoretyczna
    Przybliżenie adiabatyczne w kwantowych układach otwartych
    fizyka teoretyczna
    Stany koherentne Gazeau-Klaudera
    fizyka teoretyczna
    Dynamika splątania kwantowych układów otwartych
    fizyka teoretyczna


Tematy prac licencjackich:

    Optyka kwantowa: oddziaływanie materii ze światem
    Optyka kwantowa: nieklasyczne stany światła

dr Łukasz Machura

    Wykładnik Hursta a instrumenty rynkowe. Porównanie metod DFA, DMA i MT.
    ekonofizyka
    Wpływ skal czasowych na dynamikę złącz Josephsona
    fizyka teoretyczna
    Wpływ szumu dwustanowego na dynamikę cząstek Browna
    fizyka teoretyczna
    Dynamika stochastyczna na GPGPU
    fizyka teoretyczna
    Metody multifraktalne dla rynków finansowych
    ekonofizyka
    Analiza długozasięgowych korelacji w notowaniach giełdowych
    ekonofizyka
    Analiza multifraktalna sygnałów pEMG
    fizyka medyczna/fizyka teoretyczna
    Wydajność pracy ratownika medycznego - analiza zachowań metodami motion capture
    fizyka medyczna/fizyka teoretyczna

dr Marcin Kurpas

   Oddziaływanie spin-orbita w nanostrukturach - obliczenia ab-initio
    fizyka teoretyczna
    Efektywne modele ciasnego wiązania w oparciu o metody ab-initio
    fizyka teoretyczna
    Data mining z wykorzystaniem oprogramowania R
    ekonofizyka